Grafické studio

Usnadníme vám práci. Poznáváme vaši značku a váš produkt. Zapojujeme naše zkušenosti, estetické cítění a praktické znalosti. Připravujeme pro vás:

  • Kreativní zpracování reklamních kampaní
  • Kreativní grafické zpracování interaktivních prezentací pro tablety či různé webové aplikace
  • Návrhy firemních či produktových log včetně zpracování kompletní corporate identity
  • Layouty pro komunikační nástroje – webdesign, tiskoviny, katalogy, časopisy, výroční zprávy, produktové brožury…
  • Produktový a obalový design
  • DTP služby včetně sazby knih a časopisů