Marketing

Otevřete se nám! Jedině poznáním vaší společnosti a vašich potřeb, pochopením vašich cílů a strategií se můžeme stát vaším partnerem a vytvářet tak pro vás skutečně komplexní podporu v oblasti komunikace.

Jádro naší společnosti tvoří marketéři. Baví nás analyzovat, strategicky přemýšlet a navrhovat smysluplné projekty a kampaně s využitím efektivních nástrojů marketingové komunikace.

Průzkum trhu

Zrealizujeme pro Vás krátkodobé i dlouhodobé průzkumy trhu (využíváme tazatele, call centra nebo vlastní webovou aplikaci). Nabízíme organizaci focus groups či efektivní mystery shopping. Zpracujeme tržní analýzy s různým zacílením (vstup na nový trh, oživení brandu / rebranding, vstup nového produktu, postavení produktu z hlediska ceny, kupní síly, logistiky).

Marketingové strategie

Doporučíme a připravíme nejvhodnější marketingové strategie s využitím ověřených i novátorských nástrojů, které jsou klíčem k úspěšnému a efektivnímu řízení produktu a značky.

Komunikační strategie

Zpracujeme komunikační plány pro váš brand či produkt (reklama, podpora prodeje, PR, osobní prodej, direct marketing, digitální marketing).

Hodnocení kampaně

Zrealizujeme pro vás i následné zhodnocení kampaně prostřednictvím post-marketingových studií, průzkumů atp.

Brand Management

Nabízíme i outsourcingové služby v oblasti Brand managementu